เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝึกอบรม Training HR Dep.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฝึกอบรม Training HR Dep.

ฟังค์ชั่นงาน องค์กรของเรามี การอบรม ทั้ง ภายในและภายนอก ในส่วนภายในจะเป็น cpd คือชั่วโมงการ เรียนรู้ของพนักงาน ในแต่ละปี จึงจะมีการจัดการ หัวข้อ วิชาและจำนวนชั่วโมง และส่วน ของการจัดอบรม สำหรับบุคคลภายนอก ที่มีความสนใจในหัวข้อวิชาชีพ ประเมินราคา ภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ Eduprop ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าทั้ง B2B และ B2C

คุณสมบัติ เป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการจัดการฝึกอบรม ให้กับองค์กรมาก่อน มีความเป็นนักการตลาดอยู่ในตัว สามารถขายคอร์สออนไลน์ทั้งได้ในระดับ B2B และ B2C

เงื่อนไขพิเศษ ยินดีเรียนรู้พื้นฐานงานประเมินราคาทรัพย์สิน หลักสูตรออนไลน์ของโปรสเปคเป็นพื้นฐาน เพื่อต่อยอดไปขายคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ รายได้ จาก เงินเดือนประจำและค่าคอมมิชชั่นจากการขายคอร์ส
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!