โครงการสร้างโมเดลประเมินราคาชุมชน

ข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สินที่เก็บไว้เป็นระยะเวลายาวนานเป็นข้อมูลสถิติประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเริ่มต้น ถึงเวลาจะนำออกแบ่งปันให้ประชาชนสืบค้นได้เองเพื่อการนำไปใช้พิจารณาส่วนตัวโดยที่ยังไม่ได้ถึงขั้นทำธุรกรรม โครงการนี้อาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชนอยู่อาศัยผู้มีความต้องการรวมตัวกัน ผ่านตัวกลางสำนักงานนิติบุคคล เป็นผู้แจ้งความประสงค์ มายังโปรสเปค เพื่อเข้าไปดำเนินการจัดทำโมเดลประเมินราคามอบให้ชุมชนได้ใช้งาน และสามารถอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยได้เอง โดยในปัจจุบันเราได้เปิดให้บริการสังคมตามโครงการข้างล่างนี้

  • โมเดลราคาประเมินบ้านโครงการแนวราบ Valuation Model of Lowrise Project

โครงการบ้านจัดสรรแนวราบที่มีการเข้าอยู่อาศัยแล้วทั้งเก่าและใหม่ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด โครงการใดที่มีความต้องการของสมาชิกผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถรวมตัวกันแจ้ง ความประสงค์เป็นมติเข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้จัดการนิติบุคคลโครงการ มาถึงเรา (คลิกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ)

  • โมเดลราคาประเมินบ้านคอนโดมิเนี่ยม Valuation Model for Condominium Project

โครงการบ้านแบบคอนโดมิเนี่ยม แนวดิ่ง ที่มีการเข้าอยู่อาศัยแล้วทั้งเก่าและใหม่ โครงการใดที่มีความต้องการของสมาชิกผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถรวมตัวกันแจ้ง ความประสงค์เป็นมติเข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้จัดการนิติบุคคลโครงการ มาถึงเรา (คลิกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!