ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง

โครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในระดับโครงการขนาดใหญ่หรือ Mega Project ของภาครัฐและภาคเอกชน เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นข่าวที่มีแหล่งข่าวสามารถอ้างอิงได้ จนกระทั่งเกิดขึ้นเป็นแนวเวนคืนและการพัฒนาก่อสร้างถ้ามี

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!