โปรสเปค แอพเพรซัล ประกาศปรับปรุงเว็บไซต์

ประกาศ

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ขอเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เนื่องจากฝ่ายเทคโนนวัตกรรม จะทำการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้งานในระบบของบริษัท มีความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจะดำเนินการในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 19:00-22.00 น. ตามเวลาดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานของระบบ ทำให้ Speed ของระบบมีความหน่วงเล็กน้อย แต่ยังคงมีความสามารถในการให้บริการต่อ User และลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ตามปรกติ​

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายเทคโนนวัตกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!