โปรแกรมเมอร์ Programmer

โปรแกรมเมอร์ Programmer

ฟังค์ชั่นงาน ทำหน้าที่ในการเขียนแอพพลิเคชั่นบริการ หน่วยงานภายในบริษัท และคอยประสานงานกับ โปรแกรมเมอร์ภายนอก ในการ สร้าง API ที่จะติดต่อส่งผ่านข้อมูลแต่ละโปรแกรม

คุณสมบัติ มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม web Application HTML PHP React Js  สามารถเขียน API ได้

เงื่อนไขพิเศษ สามารถยืดหยุ่นการทำสัญญา จ้างเป็น ประจำหรือเฉพาะ ช่วงเวลาที่กำหนด หรือเป็น Contract project โปรแกรม ก็ได้
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!