ข่าวศูนย์ฝึกอบรมประเมิน

Our MENTIONS

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 52

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ร่วมกับบริษัท ภูมิทรัพย์ แอสเสท เซอร์เวเยอร์ จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สินรุ่นที่ 52 (PA101) เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าอบรมมาจากผู้ที่สนใจลงทุนอสังหาฯ กลุ่มตัวแทนนายหน้า และผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพประเมินฯ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานจริง ใช้งานได้อย่างมั่นใจ ในการเลือกลงทุนอสังหาฯ ที่สามารถสร้างผลกำไรได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรPA101แล้ว ก็จะเข้าสู่โมดูลภาคปฏิบัติ 5 โมดูล (PA201) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติด้วยกัน ติดต่อได้ที่เบอร์ 089-230-1694 และ 081-107-4455 ภาพบรรยากาศระหว่างอบรม :

อ่านเพิ่มเติม »

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 53

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญงานประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท ได้รับรางวัลรับรองผลงานจากสถาบันการเงินต่างๆมากมาย ร่วมกับบริษัท ภูมิทรัพย์ แอสเสท เซอร์เวเยอร์ จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สินรุ่นที่ 53 (PA101) เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าอบรมที่สนใจลงทุนอสังหาฯ กลุ่มตัวแทนนายหน้า และผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพประเมินฯ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานจริง ใช้งานได้อย่างมั่นใจในการเลือกลงทุนอสังหาฯ ที่สามารถสร้างผลกำไรได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรPA101แล้ว สามารถเข้าสู่อบรมภาคปฏิบัติ 5 โมดูล (PA201) ต่อได้เพื่อเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติด้วยกัน ติดต่อได้ที่เบอร์ 089-230-1694 และ 081-107-4455 ภาพบรรยากาศระหว่างอบรม :

อ่านเพิ่มเติม »

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 54

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญงานประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท ได้รับรางวัลรับรองผลงานจากสถาบันการเงินต่างๆมากมาย ร่วมกับบริษัท ภูมิทรัพย์ แอสเสท เซอร์เวเยอร์ จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สินรุ่นที่ 54 (PA101) เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าอบรมที่สนใจลงทุนอสังหาฯ กลุ่มตัวแทนนายหน้า และผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพประเมินฯ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานจริง ใช้งานได้อย่างมั่นใจในการเลือกลงทุนอสังหาฯ ที่สามารถสร้างผลกำไรได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรPA101แล้ว สามารถเข้าสู่อบรมภาคปฏิบัติ 5 โมดูล (PA201) ต่อได้เพื่อเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติด้วยกัน ติดต่อได้ที่เบอร์ 089-230-1694 และ 081-107-4455 ภาพบรรยากาศระหว่างอบรม :                        

อ่านเพิ่มเติม »

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 55

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญงานประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท ได้รับรางวัลรับรองผลงานจากสถาบันการเงินต่างๆมากมาย ร่วมกับบริษัท ภูมิทรัพย์ แอสเสท เซอร์เวเยอร์ จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สินรุ่นที่ 55 (PA101) เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าอบรมที่สนใจลงทุนอสังหาฯ กลุ่มตัวแทนนายหน้า และผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพประเมินฯ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานจริง ใช้งานได้อย่างมั่นใจในการเลือกลงทุนอสังหาฯ ที่สามารถสร้างผลกำไรได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร PA101แล้ว สามารถเข้าสู่อบรมภาคปฏิบัติ 5 โมดูล (PA201) ต่อได้เพื่อเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติด้วยกัน ติดต่อได้ที่เบอร์ 089-230-1694 และ 081-107-4455 ภาพบรรยากาศระหว่างอบรม :              

อ่านเพิ่มเติม »

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 57

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สิน PA101 รุ่นที่ 57 โดยผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานจริง ใช้งานอย่างมั่นใจในการเลือกลงทุนอสังหาฯ รวมถึงภาพรวมของงานประเมิน การทำ Workshop และการใช้ Application นวัตกรรมใหม่สำหรับนายหน้าและนักลงทุน สร้างความมั่นใจในการทำงานเพิ่มยิ่งขึ้น ภาพบรรยากาศระหว่างอบรม :      

อ่านเพิ่มเติม »
It's open !! Credit valuation training course, class of 58

เปิดแล้ว!! สำหรับหลักสูตรอบรมประเมินราคาเพื่อการสินเชื่อ รุ่นที่ 58

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้รับรองผลงานจากสถาบันต่างๆมากมาย จัดอบรมในโครงการฝึกอบรมทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน PA101 รุ่นที่ 58 โดยผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี ผู้เข้าอบรมสนใจลงทุนอสังหา กลุ่มนายหน้า เเละผู้ต้องการเข้าสู่อาชีพประเมิน มุ่งเน้นให้ผู้อบรมสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง นำเทคนิคมาปรับใช้ในการต่อยอดการลงทุน สร้างความมั่นใจ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภาพบรรยากาศระหว่างอบรม :  

อ่านเพิ่มเติม »

โมดูล 4 ประเมินราคาที่ดินเปล่าวิธีเปรียบเทียบตลาด

หลักสูตรประเมินราคาภาคสนาม ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานหน้างาน รู้จริงทำจริง แบบเจาะลึกในทุกขั้นตอน ภาพบรรยากาศระหว่างอบรม :        

อ่านเพิ่มเติม »

โมดูล 4 “ประเมินราคาที่ดินเปล่าวิธีเปรียบเทียบตลาด” ภาพสนามที่ดินเปล่า

โมดูล 4 “ประเมินราคาที่ดินเปล่าวิธีเปรียบเทียบตลาด” ภาพสนามที่ดินเปล่า หลักสูตรประเมินราคาภาคสนาม ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานหน้างาน รู้จริงทำจริง แบบเจาะลึกในทุกขั้นตอน ภาพบรรยากาศระหว่างอบรม :

อ่านเพิ่มเติม »
Top