หลักสูตรประเมินราคา

จากประสบการณ์ในวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินหน่วยการผลิตนักประเมิน เข้าสู่สายอาชีพกระจายไปตามหน่วยงานประเมินหลายๆองค์กร บัดนี้ความพร้อมในการแบ่งปันความรู้ให้กับคนอสังหานำไป Apply ใช้งาน ในธุรกิจเฉพาะสาย อสังหา ของตน จึงเป็นทางเปิดกว้าง สำหรับบุคคล และองค์กรอสังหาที่ต้องการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับพนักงานอย่างยั่งยืน บน Eduprop Knowledge Management Platform ที่ทันสมัย

Our MENTIONS
หลักสูตรอบรมประเมินทรัพย์สินออนไลน์ Eduprop Knowledge Platform

หลักสูตรอบรมประเมินทรัพย์สินออนไลน์ Eduprop Knowledge Platform

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาสำนักงาน

หลักสูตร CPD สำหรับองค์กร

การบริหารจัดการองค์ความรู้สำหรับองค์กรทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรทางด้านการให้สินเชื่อเช่น Non Bank โดยเฉพาะธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก ธุรกิจเฟรนไชส์ต้องการเปิดขยายสาขาเร็ว

อ่านเพิ่มเติม »

หลักสูตรสร้างนักประเมินให้กับองค์กร

เมื่อองค์กรคาดหวังว่าจะสร้างหน่วยงานประเมินขึ้นมาเอง การสร้างบุคคลากรทางการประเมินราคาให้ได้ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

อ่านเพิ่มเติม »
Top