ลงทะเบียนแล้วสามารถ เข้าเรียนระยะเวลาได้นานเท่าไร #อบรมประเมิน

ลงทะเบียนแล้วสามารถ เข้าเรียนระยะเวลาได้นานเท่าไร #อบรมประเมิน

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถเริ่มเรียนได้ทันที และท่านสามารถที่จะเข้ามาทบทวนบทเรียนได้ตลอดภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันลงทะเบียนชำระค่าเรียน

Top