เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตรหรือไม่

เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตรหรือไม่

เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรที่กำหนด บริษัทจะมีใบประกาศนียบัตรให้กับทุกท่านในเงื่อนไขที่ได้ทำการทดสอบผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ ตลอดจนสอบผ่านข้อสอบไฟนอลแล้ว แต่บางคนที่ไม่ต้องการใบประกาศก็ไม่ต้องทำการทดสอบก็ได้

ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาคำถามทั้งหมด

Top