เอกสารสิทธิ์ที่ดินถ้ายังไม่มีจะประเมินได้หรือไม่

เอกสารสิทธิ์ที่ดินถ้ายังไม่มีจะประเมินได้หรือไม่

สามารถประเมินได้เอาตามที่ลูกค้านำชี้ถ้าคุณยังใช้รายงานประเมินเพื่อทราบเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าจะนำไปใช้เพื่อทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นถือว่ายังนำไปใช้ไม่ได้

ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาคำถามทั้งหมด

Top