แบบแปลนอาคารหาไม่ได้ ไม่มี แล้วจะทำอย่างไร

แบบแปลนอาคารหาไม่ได้ ไม่มี แล้วจะทำอย่างไร

ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแบบแปลนอาคารเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องใช้ ประกอบ เอาไว้ในเล่มแนบท้ายรายงาน เพื่อใช้อ้างอิงขนาดเนื้อที่อาคาร หากลูกค้าไม่มีแบบแปลน ผู้ประเมินก็จะต้องเป็นผู้จัดทำขึ้นมาใหม่ โดยการไปวัดระยะขนาดและทำการสเก็ตช์ที่หน้างาน ซึ่งจะทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น และที่สำคัญ ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะต่างจากการมีแบบแปลนมายื่นอย่างทั่วไป

ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาคำถามทั้งหมด

Top