Prospec เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Application Mobile “McPRO”

McPRO

Prospec เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Application Mobile “McPRO” Machine Innovation เรียกได้ว่าเป็น App แรกของงานประเมินราคาเครื่องจักรในวงการประเมินไทย เพื่อตอกย้ำความมั่นใจของลูกค้าที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วและถูกต้องทันสมัย ประสิทธิภาพสูง เพื่อผลลัพธ์ของงาน สอดคล้องกับธีม Beyond Digital Platform ก้าวไปไม่หยุดยั้ง

McPRO

 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!