คลินิกประเมินราคา , Valuation Clinic

งานประเมินราคาทรัพย์สินมีวิธีการใช้บริการหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการใช้งาน ในบริการประเมินราคาโปรสเปคได้ เราแบ่งการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.ประเมินราคาเต็มรูปแบบ (Full Scope Valuation) 2. ขอทราบราคาประเมินเบื้องต้น (Initial Valuation) อยากทราบข้อมูลราคาทรัพย์สินเพื่อนำไปใช้ในทางธุรกรรมหรือวิเคราะห์ภายในกิจการ 3. คลินิคประเมินราคา(Clinique Valuation) อยากทราบราคาประเมินโดยลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเรา วิเคราะห์ประเมินราคา ซึ่งการประเมินทั้ง 3 วิธี มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป โดยรายละเอียดแยกเป็นหัวข้อไว้ ดังนี้

1.ประเมินราคาเต็มรูปแบบ (Full Scope Valuation)

เป็นการใช้บริการประเมินราคาทั่วไปตามปรกติที่เคยใช้บริการกัน คือลูกค้าผู้ว่าจ้างต้องการใช้เล่มรายงานประเมินเพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น ผู้ประเมินจะทำการตรวจรับรองสภาพทรัพย์สินโดยการออกไปสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สิน ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต้นฉบับที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งแล้วแต่ข้อตกลงของงาน รายงานประเมินราคาที่ได้รับจะมีความละเอียดเพียงพอต่อการนำไปใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นได้ ค่าบริการประเมินก็จะเป็นค่าบริการเต็มตามมาตรฐานการให้บริการ

[ ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง คลิก! ประเมินราคาตามประเภททรัพย์ ประเมินราคาตามวัตถุประสงค์]

2.ขอทราบราคาเบื้องต้น (Initial Valuation)

เป็นการให้บริการประเมินราคาสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ต้องการใช้เล่มรายงานประเมินฉบับเต็ม วัตถุประสงค์ไม่ได้นำไปใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น ใช้เฉพาะภายในกิจการส่วนตัวของผู้ว่าจ้างเท่านั้น เป็นความต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ ในการเตรียมการที่จะทำธุรกรรม หรือ เพื่อจะนำไปวิเคราะห์ หาข้อสรุป บางประการภายในกิจการของตนเองนั้น มีอยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าจะต้องประเมินราคากันเป็นเรื่องเป็นราว ในลักษณะของ Full Report ก็จะเป็น เรื่องใหญ่ค่าใช้จ่ายสูง แนวทางนี้จึงตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ได้ทั้งประหยัดและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น อยากทราบราคาเพื่อตั้งราคาซื้อขาย เตรียมการไปยื่นขอสินเชื่อ การศึกษาการระดมทุน การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นต้น โดยหลักการของการประเมินราคาเบื้องต้น คือเป็นการประเมินราคาในสำนักงาน โดยผู้ประเมินจะยังไม่ออกสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สิน ยังไม่รับรองสภาพที่ตั้งทรัพย์สิน และยังไม่รับรองเอกสารสิทธิ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับรองมาให้ ในด้านราคาประเมินที่เป็นผลลัพท์อาจมีความเบี่ยงเบนได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินจากผู้ว่าจ้างมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ โดยเฉพาะขนาดเนื้อที่อาคารเป็นตารางเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาต้องใช้เล่มรายงาน Full Report ผู้ประเมินก็จะต้องทำการวัดขนาดอาคาร ณ ที่ตั้งเพื่อเป็นการยืนยันและคำนวณราคาประเมินที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการใช้บริการขอทราบราคาประเมินเบื้องต้น

ลูกค้าเตรียมข้อมูลส่งให้แก่ผู้ประเมินพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดโฉนดที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน เลขที่โฉนด จำนวนโฉนด เนื้อที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน จำนวนหลัง ขนาดเนื้อที่อาคาร ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น
ผู้ประเมินแจ้งผลให้ทราบในความพร้อมของข้อมูลตลาดในบริเวณนั้นที่จะสามารถให้บริการประเมินราคาเบื้องต้นได้หรือไม่ ขอบเขตการให้บริการ แล้วจึงให้ลูกค้าชำระค่าบริการ
ลูกค้ากรอกข้อมูลทรัพย์สินตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมส่งเอกสารแนบได้แก่ สำเนาโฉนด ภาพถ่ายทรัพย์สินภายในภายนอก และเอกสารอื่นถ้ามีหรือตามที่ผู้ประเมินขอเพิ่มเติม
ผู้ประเมินอาจขอสัมภาษณ์ข้อมูลทรัพย์สินจากลูกค้าเพิ่มเติมในระหว่างการทำ รายงานประเมินถ้าหากมีข้อสงสัย
ผู้ประเมินสรุปราคาทรัพย์สินเป็นแบบหนังสือรับรองของบริษัทส่งให้ลูกค้าไปใช้งานภายในกิจการของตนในเบื้องต้นต่อไป
เมื่อลูกค้านำราคาไปใช้วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วต้องการเล่มรายงานไปใช้ในขั้นทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจึงติดต่อขอออกเล่มรายงานประเมินฉบับเต็มหรือเรียกว่า Full Report ซึ่งในชั้นนี้ผู้ประเมินจะทำการสำรวจทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งหากพบข้อมูลที่หน้างานที่แตกต่างจากที่ได้รับแจ้งก็อาจจะทำให้ราคาที่สรุปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและจะยึดถือเอาการสรุปราคาราคาครั้งนี้เป็นที่สุด
[ ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง คลิก! ประเมินราคาตามประเภททรัพย์ ประเมินราคาตามวัตถุประสงค์ ]

3.คลินิกประเมินราคา (Valuation Clinic)

บางครั้งลูกค้าต้องการคำปรึกษาในด้านราคาประเมินทรัพย์สินในเชิงลึกกับทรัพย์สินที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องได้รับความมั่นใจในรายละเอียดของข้อมูลทรัพย์สินที่มีความเป็นมาในเชิงลึก เพื่อทราบสมมติฐานขั้นตอนการประเมินราคาที่มีความเข้าใจตรงกัน โปรสเปคพร้อมให้บริการในการให้คำปรึกษาในรูปแบบของ คลินิกประเมินราคา ให้กับลูกค้าที่ต้องการรับคำปรึกษาในระดับของผู้ประเมินหลักที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญกับลักษณะทรัพย์สินนั้น ให้บริการได้อย่างมั่นใจ

การเข้าคลินิคประเมินราคา

ผู้ต้องการทราบราคาประเมินสามารถนัดหมายเข้ารับคำปรึกษามูลค่าทรัพย์สินได้ตามสำนักใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ที่ใกล้ที่สุด ตลอดจนห้องประชุมในระบบ Virtual Cloud ที่อำนวยความสะดวกในทุกที่ทุกเวลา

การเตรียมข้อมูล

เพื่อให้การวิเคราะห์ราคาประเมินทรัพย์สินทำได้แม่นยำมากขึ้น ให้ผู้ที่ต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สิน จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้ให้พร้อมที่สำคัญคือ
1. ภาพถ่ายอาคารภายใน-ภายนอก
2. ขนาดพื้นที่อาคารเป็นตารางเมตร ถ้ามีแปลนพื้นอาคารให้ถ่ายภาพแนบมาประกอบจะง่ายขึ้น ถ้าหากเป็นที่ดินเปล่าเพียงมีสำเนาโฉนดก็เพียงพอ

3.กรณีทรัพย์สินที่ต้องประเมินรายได้ก็ให้เตรียมผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานมาประกอบด้วย

ค่าบริการคลินิคประเมินราคา

ค่าบริการประเมินราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท สำหรับทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยรายย่อย 1 รายการ ทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือที่ดินยังไม่พัฒนาจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งไป

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!