ฉีดวัคซีนเเล้วนะรู้ยัง ?

คณะผู้บริหารเเละพนักงานบริษัทโปรสเปค เข้ารับการฉีดวัคซีคตามการจัดสรร เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา คาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถฉีดให้กับพนักงานได้ครบทุกคน

สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้านความปลอดภัย

ตอนนี้สิ่งที่สัมผัสหรือผู้คนที่ได้เจอกันนั้น กลับเป็นสิ่งที่ต้องกังวลอันดับต้นๆ ของผู้ใช้บริการ ตอนนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นใจเเละเเจ้งลูกค้าให้ทราบเรื่องมาตรการของเรา เพื่อช่วยให้ลูกค้าคลายความกังวลเมื่อเลือกใช้บริการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!