บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

ประเมินราคาทรัพย์สินที่มิใช่แค่เพียงประเมินราคาแต่มีนวัตกรรมให้เลือกมากกว่านั้น นั้นคือช่วยให้กิจการได้มีการจัดระเบียบทรัพย์สินให้เป็นหมวดหมู่ ด้วยบริการรับจัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน หรือ จัดทำบัญชีทรัพย์สิน หรือจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนด้วย Application Mcpro ที่ทันสมัย นำไปใช้งานในการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยการตรวจนับด้วยเครื่องมือแสกนและการติดลาเบลที่ตัวทรัพย์สิน ได้อย่างสะดวกสบายและทันสมัย ถึงเวลาอัพเกรดจากโปรแกรมออฟฟิส เป็น McPro เพื่อการเติบโตก้าวหน้าขององค์กรต่อไปไม่หยุดยั้ง

หลายบริษัทเติบโตมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียว เมื่อวันหนึ่งถึงเวลาที่จะต้องขยายกิจการโดยการมีผู้ร่วมทุนรายใหม่หรือต้องการ นำกิจการไปเป็นหลักประกันสินเชื่อ การจะทำธุรกรรมใดใดในรูปของกิจการ การเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ หรือเมื่อถึงเวลาจบสัญญาเช่าอาคาร เช่าสิทธิ์ดำเนินการ จำเป็นที่จะต้องมีจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบอย่างโปร่งใส

ทรัพย์สินในที่นี้ตัวอย่างเช่น สำหรับกฎหมายใหม่ภายใต้ พรบ.หลักประกันธุรกิจ 2558 ได้เปิดทางให้กิจการสามารถนำหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินภายในองค์กรเข้าเป็นหลักประกันสินเชื่อโดยการจดทะเบียน เป็นผู้ให้หลักประกันโดยมีผู้รับหลักประกันผ่านระบบลงทะเบียนหลักประกัน ของกระทรวงพาณิชย์ได้ ดังนั้นการ จัดทำบัญชีทรัพย์สินคู่กับการประเมินราคา จึงจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายตัว เพื่อใช้ในการทำ Road Show หาสินเชื่อ หรือทำ Business Matching

บริการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เรามีเครื่องมือ การจัดทำเพื่อ ให้ใช้ประโยชน์ได้ในกิจการของลูกค้า มิใช่เพียง แค่การส่งมอบครั้งเดียวจบแต่ ลูกค้าสามารถที่ นำไปใช้ประโยชน์ต่อ ได้ในระดับของผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจติดตาม ลงบัญชีค่าเสื่อม ส่งมอบให้ ผู้ดูแล ควบคุม ทรัพย์สินเป็น ต่อรายการ ในระดับของ หัวหน้างานและ พนักงานที่ ใช้ ทรัพย์สิน รายการนั้น ตอบโจทย์ในการตรวจสอบทรัพย์สินรายปี รายไตรมาส การแจ้งเปลี่ยนแปลง โยกย้ายทรัพย์สินไปยังบุคคลอื่นรับผิดชอบดูแล การแจ้งซ่อม สะดวกง่ายดาย ต่อการควบคุม และ นั่นก็คือเมื่อมีการแจ้งให้ประเมินราคาเป็นบางวาระโอกาส ก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน เพราะบัญชีทรัพย์สิน ใหม่ได้จัด ให้มีการพร้อมที่จะ Update ได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

การตัดสินใจเลือกใช้การประเมินราคาเครื่องจักร อุปกรณ์กับโปรสเปค จึงเป็นส่วนที่ได้เปรียบของลูกค้าผู้ใช้บริการมิอาจมองข้าม เสียเวลาเพียงเล็กน้อยในการจัดระบบทรัพย์สินครั้งแรก แล้วองค์กรจะดำเนินการในครั้งถัดไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย ไม่ต้องยึดติดแม้การเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบ

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!