บริการผู้ช่วยซื้อบ้านอย่างชาญฉลาด

การที่คนเราจะเลือกซื้อบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ สินค้าที่ซื้อเพื่อเป็นทรัพย์สิน ไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ซื้อบ่อย บางคนอาจจะ เรียกได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ บ้านเป็นสินค้าที่มีความใหญ่โตซับซ้อน ในด้านข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ใช้เวลานาน ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของเราที่จะใช้งาน  ฟังดูแล้วยากเลย เรียกว่า ตัดสินใจผิดคิดจนตัวตาย เพราะเมื่อตัดสินใจไปแล้ว โอกาสที่จะ ขอ เปลี่ยนแปลง โยกย้ายเป็นได้ยาก เพราะไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายๆ

บริการฝั่งของผู้ซื้อ  ในการ เลือกซื้อบ้าน และอสังหาริมทรัพย์ อย่างชาญฉลาด จึงตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้า ที่มีข้อจำกัดในด้าน เวลา ที่มีอยู่น้อยนิดแต่ต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจจำนวนมาก รองรับได้ทั้ง ผู้ที่มี เป้าหมาย ตัวบ้านที่กำลังจะเลือกซื้ออยู่แล้ว แต่ต้องการ ข้อมูล options ในการต่อรอง  และผู้ที่ ยังไม่มีข้อมูล อะไรมากมาย เพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือ Short List ซึ่งทั้ง 2 ทางเลือก เป็นผลประโยชน์อันมากมาย คุ้มค่าต่อการ ตัดสินใจ

เพียงแต่ท่านชี้เป้า เราก็ดำเนินการให้ ดังต่อไปนี้

  1. ทำเลที่ตั้ง ที่บ้านที่ต้องการ หรือตัวทรัพย์สิน(บ้าน)ตุ๊กตาที่ได้มีการเจาะจงหมายตาเอาไว้แล้ว
  2. รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการ ของลูกค้า ในการ ใช้ประโยชน์

บริการที่ลูกค้าจะได้รับ

  1. ข้อมูลเสนอขายเปรียบเทียบทรัพย์สิน ประเภทและทำเลเดียวกัน
  2. เทียบรายการของแถมโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้เห็น ความชัดเจน
  3. เทียบราคาสุทธิของตัวที่ดินและอาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
  4. ให้คะแนน scoring ตามน้ำหนักความสำคัญ ของผู้ซื้อ จะทำให้ เห็น ความแตกต่างมากขึ้น
  5. เทียบราคาต่อหน่วยคะแนน ก็จะทำให้ ทราบถึง ราคาสูงสุดและต่ำสุด ในกลุ่มเดียวกันได้

ซึ่งในที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นรายงานฉบับหนึ่ง ที่ลูกค้าสามารถเอาไปเป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหรือ เป็นเครื่องมือในการนำไปเจรจาต่อรอง กับ ตัวทรัพย์สินเป้าหมายที่จะเลือกซื้อ ในประเด็นการต่อรองที่มีความชัดเจน ที่จะทำให้เราได้เปรียบกว่า

สนใจเรียกใช้บริการ เลือกซื้อบ้านอย่างชาญฉลาด จากบริการของโปรสเปค

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!