ประเมินราคาที่ดินด้วยตนเอง

ประเมินราคาที่ดินง่ายๆ ด้วยตนเอง

InvestMaN มีเกร็ดความรู้เล็กๆ การประเมินราคาที่ดินจะมานำเสนอให้กับท่านผู้อ่านที่กำลังมีความประสงค์มองหาบริการประเมินราคาที่ดิน หากคุณมีที่ดินคุณก็สามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้โดยวิธีง่ายๆไม่ยากนัก โดยทำการสำรวจข้อมูลเสนอขายหรือราคาซื้อขายจริงในละแวกเดียวกัน แล้วใช้หลักการเปรียบเทียบปัจจัย 5 ข้อนี้ คุณก็พอจะรู้ราคาที่ดินของคุณโดยประมาณได้แล้ว ตามตัวอย่างนี้

  • ทำเลที่ตั้ง คุณอาจจะกำหนดจุดสำคัญของชุมชนบริเวณนั้น เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แล้วเทียบว่าที่ดินของคุณกับที่ดินที่เปรียบเทียบนั้นใครอยู่ใกล้ไกลกว่ากัน
  • การเข้าออก พิจารณาความสามารถในการเข้าถึงโดยดูเส้นทางเข้าออก ถนนเมนหรือต้องเข้าซอยลึกเท่าไหร่ ตลอดจนขนาดความกว้างเขตทางและผิวจราจร ก็เป็นตัวแปรในความสะดวกมากน้อยกว่ากัน
  • สาธารณูปโภค พิจารณาถึงระบบสาธารณูปโภคของรัฐได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ กำจัดขยะ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการที่จะใช้ที่ดินต่อไป
  • ระดับดิน พิจารณาถึงระดับดินที่อาจจะมีการถมแล้วเทียบกับระดับถนนหน้าที่ดิน สูงหรือต่ำกว่ากันเท่าไร ถ้าเป็นดินดอนตามธรรมชาติก็ดูระดับดินเป็นหลัก
  • ข้อกฎหมาย ตรงนี้อาจจะต้องสอบถามตามหน่วยงานราชการท้องถิ่นว่าที่ดินของเรานั้นอยู่ในข้อบังคับผังเมืองโซนสีอะไร หรือมีข้อกฎหมายเฉพาะถิ่นที่บังคับในแต่ละจุดตรงบริเวณนั้นหรือไม่เช่นห้ามสร้างอาคารสูงเกินกี่ชั้น หรือห้ามสร้างอาคารประเภทใด เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเช่นกัน

เมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเราก็อาจจะสร้างสเกลในการเปรียบเทียบเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละหัวข้อนั้นที่ดินของเราดีกว่าหรือด้อยกว่า ซึ่งก็จะทำให้เรามองเห็นภาพถ้าเราดีกว่าเราก็น่าจะได้ราคาที่ดีกว่าเช่นกันในขณะที่ท่าปัจจัยไหนที่เราเสียเปรียบหรือด้อยกว่าเราก็ควรจะต้องมีราคาที่ต่ำกว่านั้นและเมื่อเปรียบเทียบกับในภาพรวมแล้วเราก็สามารถที่จะมองเห็นราคาที่ดินของเราโดยประมาณได้โดยคร่าวๆนั่นเอง แค่นี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัทประเมิน หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รายงานประเมินอย่างเป็นทางการ

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!