ประเมินราคาบุคคลากรหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเมินราคาบุคคลากรหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเมินราคาบุคคลากรหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ หรืออาจจะเป็นความชำนาญพิเศษของแรงงานหรือ Skill labour หรืออาจจะเป็นความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น know How ที่อาจจะยึดติดกับบุคคล ที่มีผลต่อการผลิต หรือการให้บริการ ความเชี่ยวชาญพิเศษจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อการซื้อขายกิจการซึ่งอาจจะเป็น ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนส่วนหนึ่งของกิจการก็ว่าได้ ถ้าหากกิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่า ถ้าหากกิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่า มีมูลค่าทรัพย์สินประเภทนี้อยู่ในกิจการ ก็สามารถที่จะประเมินราคาออกมาได้ ยกตัวอย่างเช่น การมี สัญญาจ้างที่ผูกพันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ในช่วงของการส่งมอบ ธุรกิจจากเจ้าของเก่าไปสู่เจ้าของใหม่ ได้อย่างมี หลักฐานเป็น นัยยะสำคัญ การประเมินราคา ความสามารถพิเศษ ก็สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเป็นรูปประธรรมได้

วิธีการประเมินราคาในแง่ต้นทุน (Cost Approach) คือการพิจารณาค่าเสียโอกาสในการจัดหาบุคคลากรเข้ามาทดแทนทีมงานเป้าหมายสมมติว่าถ้าจะไม่จ้างต่อแล้วต้องหาทีมใหม่เข้ามาทดแทนจะเป็นต้นทุนเท่าไรในการจ้างระดับคุณสมบัติที่เท่าเทียมกัน ในขณะที่จ้างมาแล้วยังมีค่าเสียโอกาสที่จะต้องมีช่วงของการเรียนรู้งาน (Learning Curve) ไต่ระดับของการฝึกฝนความเชี่ยวชาญจนเข้าที่ ในช่วงดังกล่าวจะมีต้นทุนของการใส่เม็ดเงินเข้าไปในอบรมฝึกสอนอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วจึงเป็นมูลค่าผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งต้นทุน

วิธีการประเมินราคาในแง่ของรายได้ (Income Approach) คือ การพิจารณาความสามารถในการสร้างยอดขายจนถึงการทำกำไรให้กับองค์กร ในรูปแบบของทีมหรือส่วนบุคคลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีความแตกต่างกันในระดับความสามารถอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นทีมงานส่วนหน้าบริการลูกค้า หรือทีมงานสนับสนุนผู้ให้บริการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งจะมีการแบ่งสัดส่วนรายได้และกำไรตามพฤติกรรมองค์กร เข้าสูการโปรเจคชั่นในตารางกระแสเงินสดตามจำนวนปีของระยะเวลาผูกพันที่อาจมีการหนดตามเงื่อนไขการส่งมอบโดบส่วนใหญ่ธุรกิจมักจะมีข้อผูกพันกันไว้ให้ทีมบริหารเดิมอยู่ไปต่อเนื่องอีก 3-5 ปีเป็นต้น  แล้วจึงใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม คำนวณย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน จึงเป็นมูลค่าความเชี่ยวชาญจากฝั่งของรายได้  

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!