ประเมินราคาสาธารณูปโภคเพื่อเป็นพยานศาลสำหรับนิติบุคคล (Facilities Appraisal for Court Witness Purpose for Juristic Person)

ประเมินราคาสาธารณูปโภคเพื่อเป็นพยานศาลสำหรับนิติบุคคล

หลายต่อหลายครั้งในการโฆษณาขายโครงการหมู่บ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมที่เป็นปัญหาถกเถียง ประเด็นของการส่งมอบระบบสาธารณูปโภคไม่ครบถ้วนตามคำโฆษณา นำไปสู่การร้องเรียนต่อ สคบ.จนกระทั่งต้องไปตัดสินความกันที่ศาล ตัวอย่างกรณีข้อร้องเรียน เช่น การไม่สร้างคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ หรือ ที่จอดท่าเทียบเรือสำหรับคอนโดหรู เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของผู้บริโภค ที่จะประเมินค่าเสียหายให้เป็นไปตามหลักการให้ศาลรับฟังอย่างมีน้ำหนักเป็นที่เชื่อได้อย่างไร หากไม่มีเอกสารในระดับแบบแปลนที่จะอ้างได้
หลักการประเมินราคาระบบสาธารณูปโภคของโครงการที่ยังไม่ได้สร้างหรือยังไม่ได้ส่งมอบที่สามารถอ้างอิงได้เป็นค่าเริ่มต้น คือการอ้างอิงคำร้องหรือคำสั่งหรือมติจากที่ประชุม สคบ.รวมทั้ง เอกสารหลักฐานอันประกอบด้วยคำโฆษณา โบรชัวร์ ภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มี จากนั้นผู้ประเมินจะทำการศึกษา      จากข้อมูลเปรียบเทียบในระหว่างโครงการด้วยกันในย่านเดียวกัน ระดับใกล้เคียงกัน เพื่อดูความเหมาะสมของขนาดและคุณภาพที่สมควรจะจัดให้มีขึ้นมาได้ ตามตัวแปรอื่นระหว่างโครงการ เช่น จำนวนยูนิตขาย พื้นที่ขาย ราคาขาย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ก็จะได้ผลสรุปเป็น 2 ลำดับขั้นตอน กล่าวคือ
ผลสรุปลำดับแรก จะได้ ตัวแปรของขนาด จำนวน และคุณภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบดูจากโครงการในระดับเดียวกัน พบว่า โครงการของเราควรจะจัดให้มี คลับเฮาส์ ในขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร โดยมีฟังชั่นที่เหมาะสมได้แก่ ห้องซาวน่า ห้องฟิตเนส ห้องแอโรบิค เป็นต้น และจะมีอุปกรณ์ฟิตเนสเป็นเครื่องวิ่ง จำนวนเครื่อง เทียบเท่าสเปคยี่ห้อ เป็นต้น
ผลสรุปสุดท้าย เมื่อได้จำนวนขนาดแล้ว จึงนำข้อมูลเหล่านั้นมากำหนดหาราคาตามท้องตลาดมากำหนดเป็นมูลค่าที่จะเป็นค่าดำเนินการในการก่อสร้างและค่าจัดซื้ออุปกรณ์ได้ในสุดท้าย
สำหรับค่าที่ดินที่จะดำเนินการก่อสร้าง บนเนื้อที่เท่าใดนั้น ก็จะเป็นการนำชี้โดยผู้ว่าจ้างที่น่าจะมีตำแหน่งที่ดินที่ชี้ชัดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยจะเป็นการกำหนดราคาตลาดให้โดยผู้ประเมิน ตามตำแหน่งและขนาดเนื้อที่ดินที่มีเหตุผลลงตัวกันได้ในสถานที่

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!