ประเมินราคาเพื่อทราบเบื้องต้น Pre-Value

ประเมินราคาเพื่อทราบเบื้องต้น Pre-Value

ความต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สินเพื่อนำไปใช้ในการเตรียมการที่จะทำธุรกรรมหรือเพื่อจะนำไปวิเคราะห์ หาข้อสรุป บางประการภายในกิจการของตนเองนั้นมีอยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าจะต้องประเมินราคากันเป็นเรื่องเป็นราว ในลักษณะของ Full Report ก็จะเป็น เรื่องใหญ่ค่าใช้จ่ายสูง โปรสเปคจึงขอนำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ที่ยังไม่อยากถึงขั้นที่จะต้องใช้เล่มรายงานเต็มไปใช้ในการทำธุรกรรมเพื่อความประหยัดรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น อยากทราบราคาเพื่อตั้งราคาซื้อขาย เตรียมการจัดหาแหล่งทุน การระดมทุนผู้ถือหุ้น การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นต้น โดยหลักการของการประเมินราคาเบื้องต้น คือเป็นการประเมินราคาในสำนักงาน โดยผู้ประเมินยังไม่ต้องออกสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สิน ไม่ต้องรับรองสภาพที่ตั้งทรัพย์สิน และไม่ต้องรับรองเอกสารสิทธิ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับรองมาให้ ดังนั้นราคาประเมินที่เป็นผลลัพท์อาจมีความเบี่ยงเบนได้จากการที่ถ้าหากมีการแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะขนาดเนื้อที่อาคารเป็นตารางเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาต้องใช้เล่มรายงาน Full Report ผู้ประเมินก็จะทำการวัดขนาดอาคาร ณ ที่ตั้งเพื่อเป็นการยืนยันและคำนวณราคาประเมินที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการใช้บริการขอทราบราคาประเมินเบื้องต้น

  • ลูกค้าเตรียมข้อมูลส่งให้แก่ผู้ประเมินพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดโฉนดที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน เลขที่โฉนด จำนวนโฉนด เนื้อที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน จำนวนหลัง ขนาดเนื้อที่อาคาร ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น
  • ผู้ประเมินแจ้งผลให้ทราบในความพร้อมของข้อมูลตลาดในบริเวณนั้นที่จะสามารถให้บริการประเมินราคาเบื้องต้นได้หรือไม่ ขอบเขตการให้บริการ แล้วจึงให้ลูกค้าชำระค่าบริการ
  • ลูกค้ากรอกข้อมูลทรัพย์สินตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมส่งเอกสารแนบได้แก่ สำเนาโฉนด ภาพถ่ายทรัพย์สินภายในภายนอก และเอกสารอื่นถ้ามีหรือตามที่ผู้ประเมินขอเพิ่มเติม
  • ผู้ประเมินอาจขอสัมภาษณ์ข้อมูลทรัพย์สินจากลูกค้าเพิ่มเติมในระหว่างการทำรายงานประเมินถ้าหากมีข้อสงสัย
  • ผู้ประเมินสรุปราคาทรัพย์สินเป็นแบบหนังสือรับรองของบริษัทส่งให้ลูกค้าไปใช้งานภายในกิจการของตนในเบื้องต้นต่อไป
  • เมื่อลูกค้านำราคาไปใช้วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วต้องการเล่มรายงานไปใช้ในขั้นทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจึงติดต่อขอออกเล่มรายงานประเมินฉบับเต็มหรือเรียกว่า Full Report ซึ่งในชั้นนี้ผู้ประเมินจะทำการสำรวจทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบข้อมูลที่หน้างานที่แตกต่างจากที่ได้รับแจ้งก็อาจจะทำให้ราคาที่สรุปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะยึดถือเอาการสรุปราคาราคาครั้งนี้เป็นที่สุด

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!