ประเมินราคาตามวัตถุประสงค์

ประเมินราคาทรัพย์สิน ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดูจากเหตุความจำเป็นของการนำรายงานไปใช้ในรูปแบบใดนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้รายงานประเมินราคา โดยลูกค้าจะแจ้งให้ผู้ประเมินรับทราบก่อนโดยพิจารณาว่า ลูกค้าผู้ว่าจ้างเป็นใครและจะนำไปทำธุรกรรมกับบุคคลใดซึ่งจะเป็นบุคคลที่สาม โดยจะมีการระบุเอาไว้ในรายงานชัดเจน นอกเสียจากลูกค้าจะใช้เพื่อการพิจารณามูลค่าเป็นการส่วนตัวจึงไม่จำเป็นต้องระบุ เมื่อลูกค้าได้รับเล่มหากเนื้อหารายงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็จะแจ้งให้ผู้ประเมินทำการแก้ไขโดยทันที ในกรณีรายงานไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก็จะหมายความว่าเป็นการประเมินเพื่อทราบมูลค่าใช้เพื่อการส่วนตัวของลูกค้าเท่านั้นไม่ได้ใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม แต่อย่างใด

Our MENTIONS
ประเมินราคาเพื่อการประกันภัย

ประเมินราคาเพื่อการประกันภัย

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อทราบเบื้องต้น Pre-Value

ประเมินราคาเพื่อทราบเบื้องต้น Pre-Value

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาทรัพย์สินยกพอร์ท (เพื่อการซื้อขาย)

ประเมินราคาทรัพย์สินยกพอร์ท(เพื่อการซื้อขาย)

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อการตั้งสำรองหนี้ NPL

ประเมินราคาเพื่อการตั้งสำรองหนี้ NPL

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุน REIT

ประเมินราคาเพื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุน REIT

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อการบันทึกบัญชีและปรับปรุงบัญชี

ประเมินราคาเพื่อการบันทึกบัญชีและปรับปรุงบัญชี

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี

ประเมินราคาเพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อการจำนองขายฝาก

ประเมินราคาเพื่อการจำนองขายฝาก

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อยื่นอุทธรณ์เวนคืน

ประเมินราคาเพื่อยื่นอุทธรณ์เวนคืน

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
Top