ประเมินราคาเพื่อยื่นอุทธรณ์เวนคืน

ประเมินราคาเพื่อยื่นอุทธรณ์เวนคืน

ประเมินราคาเพื่อขออุทธรณ์เวนคืน ประเด็นของการประเมินราคาก่อนหรือหลังที่จะมีโครงการเวนคืน หรือจะให้มีการประเมินราคาถึงผลกระทบของการเวนคืนที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกเวนคืน เพื่อนำไปใช้ยื่นต่อคณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์เวนคืน หรือต้องการใช้ในชั้นศาลซึ่งจะต้องกำหนดขอบเขตการให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารที่ต้องการสำหรับการประเมินราคาเพื่อยื่นอุทธรณ์เวนคืน

  • หนังสือแจ้งจากหน่วยงานเวนคืน
  • แผนผังของโครงการเวนคืน และส่วนที่กระทบต่อที่ดิน
  • โฉนดที่ดินและแปลนอาคาร
  • โครงสร้างรายได้และผลกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจ (ถ้าต้องการให้พิจารณา)
สนใจใช้บริการประเมินราคา

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!