ประเมินราคาเพื่อใช้ในการเข้าประมูลขายทอดตลาด

ประเมินราคาเพื่อใช้ในการเข้าประมูลขายทอดตลาด

วการจะเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด จำเป็นจะต้องมีราคาตลาดของทรัพย์สิน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการเข้าร่วมประมูลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือผู้ลงทุน ในกฎระเบียบใหม่ของการขายทอดตลาด ปัจจุบัน ให้สิทธิ์การคัดค้าน ราคาน้อยลง

นอกจากนี้การนำ ผลรายงานประเมินตามราคาตลาดไปยื่น คัดค้านการซื้อขายไม่เป็นธรรมของทางฝ่ายจำเลย เมื่อเห็นว่าการตั้งราคาขายของกรมบังคับคดีนั้นอาจจะต่ำกว่ามูลค่าตลาดที่เป็นจริงอันจะทำให้จำเลยได้รับความเดือดร้อนจากการขายนั้น ก็สามารถนำรายงานประเมินราคาไปยื่นต่อกรมบังคับคดีได้ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรักษาสิทธิ์ของจำเลยได้

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!