ประเมินราคาแฟรนไชส์

ประเมินราคาแฟรนไชส์

ประเมินราคาแฟรนไชส์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินราคากิจการ แฟรนไชส์มองได้สองฝั่ง คือ เจ้าของกิจการ หรือ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และ ฝั่งของ ผู้เช่าใช้สิทธิ์ หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee) โดยวัตถุประสงค์ของ แฟรนไชส์ซอร์ คงต้องการทราบในเรื่องของกิจการของตนเองที่จะปล่อย ให้เช่าสิทธิ์ แฟรนไชส์ซี รายย่อย หรือ มาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise) จะเป็นเท่าไร หรือจะประเมินกิจการทั้งหมดที่มีแฟรนไชส์ซีอยู่แล้ว

ส่วนการประเมินราคาในด้านของ แฟรนไชส์ซี รายย่อยก็เพื่อทราบมูลค่าภายใต้สิทธิการดำเนินการในช่วงเวลาของสัญญา เพื่อวิเคราะห์หามูลค่าและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนำไปใช้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การขยายสาขา หรือการซื้อขายเปลี่ยนมือ

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!