ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน ปัญหาโลกแตกมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยสูญสิ้น แต่ทำงัยได้เมื่อเรามีที่ดินก็อยากจะปลูกสร้างเองในที่ดินของเราได้อยู่ใกล้วงษาคณาญาติ หรืออยากมีโรงงานของตัวเอง ก็จำเป็นต้องใช้บริการจ้างผู้รับเหมา รับสร้างบ้านหรือรับสร้างโรงงานบนที่ดิน ที่อาจจะมีหรือไม่มีชื่อเสียง ตัวเราเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านการก่อสร้าง การควบคุมงาน การจัดทำสัญญา ให้รัดกุม ส่วนใหญ่ในสัญญา เมื่อผู้รับเหมาเป็นผู้ร่างสัญญานั้นก็มักจะ กำหนดการจ่ายเงินงวดให้มากกว่าเนื้องาน จึงดูเหมือนว่ารับเงินนำหน้า เนื้องานจริงไปแล้ว ก็อาจเป็นปัญหาให้เกิดการทิ้งงานได้

วันนี้ Invest:MaN ขอแนะนำข้อควรคำนึงในการสร้างบ้านหรือโรงงานเองพอสังเขป เผื่อจะเอาไปใช้งานกันได้ ดังนี้ครับ

ขั้นตอนแรก ก่อนเริ่มก่อสร้าง

  • ตรวจสอบแบบแปลน ประกอบสัญญาให้ดีโดยเฉพาะ BOQ จะเป็นบัญชีรายการ วัสดุ ที่ระบุ จำนวนเนื้องาน ราคาต่อหน่วย แยกทั้งค่าของและค่าแรงออกจากกัน ให้ลงตัวกับ ราคารับเหมา ก่อสร้าง ที่จะระบุจำนวนเต็มเอาไว้ในสัญญา
  • ควรตกลง เป็นลายลักษณ์อักษรกันไว้ ในสัญญา กรณีที่มีการเพิ่มลด สามารถทำได้ เมื่อ เราคือผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์ โดยให้ยึดถือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มลด ตาม BOQ ข้อนี้เอาไว้สำหรับเจ้าของที่อยากจะเปลี่ยนโน่นนี่ แต่ก็ต้องให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
  • กรณีใช้สินเชื่อของธนาคาร ควรกำหนด งวดการจ่ายเงินให้ลงตัวกับ เงินกู้ที่จะได้รับ เป็นงวดงวดจากธนาคารด้วย แล้วก็มีการตรวจสอบการจ่ายเงิน ให้สอดคล้องกับเนื้องาน อย่าปล่อยอำนาจให้ผู้รับเหมาไปดำเนินการแทนเสียทั้งหมด

ขั้นตอนที่2 ระหว่างการก่อสร้าง

  • ถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้านการก่อสร้างเลย ก็ควรจะหาผู้รู้มาเป็นคอนซัลท์ให้ ตั้งแต่เริ่มทำสัญญา หรือจะจ้างมาควบคุมงานให้เลยก็ได้ ท่านใดที่จ้างออกแบบตั้งแต่ต้นก็คงจะ ใช้บริการควบคุมงานต่อจนจบ
  • งานบางอย่างที่เราอยากจะ ตัดออกมาซื้อเองหรือทำเอง ควรตกลงกันจาก BOQ ที่แนบสัญญา โดยการ ขีดฆ่ารายการนั้นออก แต่ก็อย่าลืมว่า ผู้รับเหมาหลัก เขามี ค่าใช้จ่าย ในการ ที่จะ ประสานงาน กับผู้ขายหรือผู้รับเหมารายย่อยที่เราจะหามา ก็ควรเห็นใจเขาบ้าง บวกให้เขาตามสมควร ต้องอาศัยการเจรจาอย่างประนีประนอม
  • การเบิกจ่าย เงินงวด ถ้าไม่ได้กำหนด เนื้องาน เป็นชื่องาน ที่ชัดเจนก็หมายความว่า เป็นการเบิกจ่ายโดยการวัดปริมาณงาน เป็น % ซึ่งต้องใช้ ทักษะความเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านก่อสร้างโดยตรงจึงต้อง มีที่ปรึกษาคอยช่วยดูแล

ขั้นตอนที่3 เมื่อจบการก่อสร้าง

เมื่อจบการก่อสร้าง เอาเป็นแบบว่าถ้าจบอย่างไม่สวยก็ต้องเตรียมการนำความขึ้นสู่ศาลหรือไม่ก็ต้องไป ร้อง สคบ. ซึ่งตามประสบการณ์ของ Invest:MaN ก็จะได้รับเรื่องให้จัดทำเล่มประเมินราคาเพื่อนำไปเป็นพยาน เอกสาร มาเป็นพยานบุคคลในภายหลัง จึงมีข้อเสนอแนะว่าการประเมินราคาที่จะใช้ในการเป็นพยาน ตามความต้องการ การตัดสินคดีความได้แก่ ราคาประเมินตามสภาพ ณ วันที่หยุดงาน และ % ที่แล้วเสร็จตามสภาพ รวมถึงราคาอาคาร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วยหลักๆ 3 ประการนี้ก็จะ ถูกนำไปใช้ในการพิจารณา ดังนั้นเมื่อมีเหตุที่ต้องหยุดงานกลางคัน ก็ขอให้ติดต่อ เพื่อให้ไปประเมินราคาตามสภาพนั้นก่อน ที่จะทำงานต่อไป บางท่านไม่ทราบก็อาจจะไปทำเพิ่มเติมต่อไป กับผู้รับเหมาเจ้าอื่น ซึ่งก็จะเกิดปัญหาต้องมาแยกแยะเนื้องานของใครเป็นของใคร การประเมินราคาก็จะยากขึ้นอีก ขั้นตอนการการสืบพยานก็จะมีความซับซ้อนและจะถูกซักค้านกันยาวก็ขอให้ การแชร์ประสบการณ์ ผู้รับเหมาทิ้งงาน นี้ให้ หลายท่านที่กำลังจะจัดหาผู้รับเหมาเพื่อการก่อสร้าง ครั้งหนึ่งในชีวิตของตัวเองเผื่อจะได้สำเร็จลุล่วงทุกประการ เตรียมการล่วงหน้า ไว้ก่อนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!