Blog Invest:Man

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our MENTIONS

ล่าสุด! ราคาที่ดินสถานีบางกะปิและสถานีลาดพร้าว 101 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง พุ่งทะยานทะลุราคาตลาด

Invest:Man จะพาผู้อ่านมาทำความรู้จักกับโมโนเรลหรือรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ที่จะใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ปัจจุบันการก่อสร้างเป็นประเด็นร้อนเเรงที่อยู่ในความสนใจ เนื่องจากมีข่าวความคืบหน้าว่าจะสร้างเร็วกว่าแผน เสาตอม่อเเละคานวางตามเเนวสถานนี ตลอดทั้งเส้นทาง กลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ความสะดวกในการเดินทางในไม่ช้า ซึ่งวันนี้เราจะพามาเจาะลึกราคาที่ดินบริเวณรอบสถานีลาดพร้าว 101 และ สถานีบางกะปิ ซึ่งมีเเนวโน้มจะพุ่งสูงทะลุเพดานราคาตลาดเป็นโจทย์ให้นักพัฒนาปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ มาเจอกับต้นทุนที่ดินที่พุ่งสูงไปรอล่วงหน้า ก่อนอื่นมารู้จักรายละเอียดโครงการ เเนวเส้นโครงการโดยสังเขปกันก่อน โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าว โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัช และยกระดับข้ามทางด่วนฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มท

อ่านเพิ่มเติม »
ชาวต่างชาติกับการถือครองอสังหาใน AEC

ชาวต่างชาติกับการถือครองอสังหาใน AEC

ชาวต่างชาติกับการถือครองอสังหาใน AEC เกี่ยวเนื่องจากตอนที่แล้วในซีรี่การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย วันนี้ InvestMaN กลับมาพร้อมกับตอนที่ 3 หัวข้อ ชาวต่างชาติกับการถือครองอสังหาใน AEC ถึงจะมีการค้าที่เสรีมากขึ้น แต่ละประเทศยังคงมี กฎกติกา ระเบียบ ประเพณีที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำการค้าลงทุน ประเทศไหนใน AEC ที่เหมาะที่สุดในการลงทุนอสังหา ก่อนที่จะมีการลงทุนการถือครองอสังหาของชาวต่างชาติใน AEC เรามาเปรียบเทียบว่าแต่ละประเทศจะมีสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์กันแบบไหนบ้าง ประเทศไทย คอนโดมิเนี่ยม : สามารถซื้อได้ภายในโควต้าของพื้นที่ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ขายทั้งอาคารเท่านั้น และมีสิทธิเช่าได้ อาคาร : สำหรับตึกนั้นสามารถเป็นเจ้าของได้แต่กรรมสิทธิ์ตึกจะแยกโฉนดกับที่ดิน ที่ดิน : จะมีแค่สิทธิเช่าได้เท่านั้น แต่จะได้สิทธิเป็นระยะเวลา 30 ปี ประเทศสิงคโปร์ คอนโดมิเนี่ยม : สามารถซื้อได้ตามปกติแต่จะมีข้อห้ามว่า ห้ามซื้อคอนที่เป็นของการเคหะสิงคโปร์ และมีสิทธิเช่าได้ อาคาร : สำหรับตึกนั้นสามารถซื้อได้แต่จะต้องมีการขออนุญาตจาก Singapore Land Authority ก่อนที่จะซื้อ

อ่านเพิ่มเติม »

ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT

ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT อาเซียน คือ การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย่อมาจาก Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้อีกด้วย โดยอาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย การลงทุนของไทยไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น 27.8% ของการลงทุนในกลุ่มอาเซียน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม 38.2% สปป.ลาว 23.7% กัมพูชา 21.1% และ เมียนมาร์ 17.0% สำหรับภาคธุรกิจที่เข้าไปลงทุนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ไทย – มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางการค้า การขนส่งที่สะดวก เหมาะสำหรับการลงทุนด้าน

อ่านเพิ่มเติม »
พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness) พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness) เป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งโดยการศึกษาหรือประสบการณ์พิเศษ มีความรู้ในเรื่องราวเฉพาะเรื่องสูงกว่าบุคคลทั่วไป ที่มิได้ผ่านการฝึกอบรมเช่นว่านั้น และสามารถที่จะทำความเห็นอันแน่นอนแม่นยำหรือใช้เหตุผลที่เป็นพื้นฐานในการทำความเห็นอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดี โดยพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความเห็นต่อศาล เพื่อประกอบการวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นความรู้พิเศษเฉพาะทาง พยานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้ความเห็นซึ่งตนมีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น หากศาลได้พิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญศาลประกอบในเนื้อหาของคดีด้วยแล้วก็จะทำให้การพิจารณาความเป็นไปโดยรัดกุม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย . การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญศาลเพื่อสอดคล้องความต้องการใช้งานประเมินราคาตามวัตถุประสงค์การเป็นพยานศาลที่ต้องมีความเกี่ยวพันกับการให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินทางแพ่ง การวางโครงร่างแนวทางและสมมติฐานการประเมินราคาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคดีทางศาล โดยจัดทำเป็นพยานเอกสาร ตลอดจนการขึ้นเป็นพยานด้ว

อ่านเพิ่มเติม »
ซีรีส์การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดย InvestMan

ซีรีส์การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดย InvestMan

EP1 – คุณสมบัติเบื้องต้นของคนต่างชาติผู้มีสิทธิที่ได้รับการพิจารณาให้มีถิ่นที่อยู่ฯ เพื่อการลงทุน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นกับประเทศไทย หลายธุรกิจจำต้องปิดตัวลง อุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบทางลบ รัฐบาลจำต้องทำการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ InvestMan จึงนำผู้อ่านมาเข้าประเด็น นโยบายการดึงดูดชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้ทำการคลายกฎระเบียบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยหวังว่า จะเป็นการดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติ สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เมื่อถือครองหลักทรัพย์ถูกต้องตามสัญชาติและสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย โดยทั่วไปชาวต่างชาติสามารถถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้ไม่เกินสัดส่วน 49% รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เช่น ห้องชุด หรือ ที่อยู่อาศัยแนวราบ ยกเว้นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินซึ่งกำหนดสัดส่วน สำหรับชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน 25%เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวต่างชาติที่มีความต้องการลงทุนถือครองอสังหาในอัตราพิเศษ สามารถท

อ่านเพิ่มเติม »
Rural road connecting the National Highway no. 3256 and 200-years Rattanakosin Road.

ทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3256 กับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ข้อเท็จจริง ชื่อโครงการ : ทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3256 กับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประกาศในราชกิจจาลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีอายุ 5 ปี รายละเอียดโครงการ : ระยะทางรวมประมาณ 16 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนวัดกิ่งแก้ว ตัดผ่านถนนทางเข้าสุวรรณภูมิฝั่งถนนบางนา-ตราด คู่ขนานไปกับถนนบางนาตราดตลอดแนว จากนั้นทิศทางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับถนนวัดศรีวารีน้อย และมีจุดตัดกับถนนสายรองที่สำคัญเช่น ถนนร่วมพัฒนา แล้วต่อเนื่องไปจนบรรจบกับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีเขตทางกว้าง 60 เมตร  ตั้งอยู่ในเขต ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  มีส่วนที่แคบที่สุด 200 เมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 1,500 เมตร ที่จะทำการสำรวจตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่  ผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงการคมนาคม สำนักก่อสร้างทาง ความคืบหน้าปัจจุบัน เริ่มเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสำรวจออกแบบโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 180 วัน) ระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการภาย

อ่านเพิ่มเติม »
โอกาสการลงทุนอสังหา โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

โอกาสการลงทุนอสังหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

วันนี้ InvestMaN จะมาเกริ่นนำสำหรับผู้ติดตามในแนวนักลงทุนอสังหาได้ทราบว่าเริ่มตั้งแต่นี้ไปเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกไปในโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายสำคัญระดับเมกะโปรเจคท์ ที่จะเป็นโอกาสของนักลงทุนที่อยากจะ Swap เม็ดเงินไปพักไว้ในอสังหาที่มีศักยภาพที่ไหนดี ในระยะเวลา 5 ปี พอดีกับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการ วันนี้เราจึงถือโอกาสเป็นการคิกออฟให้นักลงทุนได้เตรียมการกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้  โครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน ช่วงตั้งแต่สุวรรณภูมิไปยังปลายทางที่สนามบินอู่ตะเภาที่อยู่ในความสนใจติดตามข่าวกันมาตลอด บัดนี้ได้ประกาศเป็น พระราชกฤษฎีกาเวณคืนออกมาแล้วเป็นบางสถานี  จึงถือได้ว่ามีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมจับต้องได้ พอที่จะมาวิเคราะห์พื้นที่การลงทุนกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ในระยะเวลาของการ Swap เงินไปฝากไว้กับอสังหาในระยะเวลาเทียบเท่ากับการพัฒนาโครงการนี้ก็ดูจะไม่เลว อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจาก Capital Gain จากราคาเริ่มต้น จนถึงระหว่างการพัฒนาก่อสร้าง จนกระทั่งเปิดใช้งานโครงการ มูลค่าที่ดินและอสังหาจะวิ่งอย่างไร ติดตาม Investmanได้ที่นี้ ..เราจะใช้ความพยายามวิเคราะห์ให้ครบทุกสถานี สำหรับสถานีรายทางที

อ่านเพิ่มเติม »
อัตเดตข่าวสารรถไฟฟ้า3สนามบิน

โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายสำคัญระดับเมกะโปรเจกต์-โครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน

วันนี้ InvestMaN จะมาอัพเดตข่าวสารสำหรับผู้ติดตามให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายสำคัญระดับเมกะโปรเจคท์-โครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน โดยที่ทางทีมงานเราได้ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ทำการประกาศเป็นทางการถึงรายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่จะเชื่อมต่อสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา โดยระบุตำแหน่งสถานีที่รถไฟจะวิ่งผ่านประกอบด้วย : สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอู่ตะเภา สถานีระยอง (ยังรอผลการศึกษา) ล่าสุดทางกลุ่ม ซี.พี. ผู้ร่วมทุนหลักร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในโครงการนี้ได้ทำการแถลงข่าวแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการ ที่เห็นจะชัดเจนที่สุดคือ การขยับตำแหน่งของบางสถานีที่รถไฟจะวิ่งผ่าน อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งใหม่นี้ยังไม่ได้ระบุอย่างเป็นทางการ ณ ตอนนี้ สถานีที่มีแผนการย้ายที่ตั้งได้แก่ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีพัทยา และ สถานีศรีราชา โดยที่ InvestMaN คาดว่าการโยกย้ายตำแหน่งนี้ไม่น่าจะห่างไกลหรือแตกต่างจากเบื้องต้นมากนัก ยังต้องคงรอการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ แน่นอนว่าจะส่งผลถึ

อ่านเพิ่มเติม »
โควิด ดันธุรกิจโกดัง คลังสินค้า โตสวนกระแส

ธุรกิจโกดัง คลังสินค้า หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางบวกจากโควิด

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิดย้อนหลังไปปีที่แล้ว ผู้คนได้ให้ความสนใจและพูดถึงผลกระทบทางลบที่โควิดมีต่อเศรษฐกิจโดยรวม หลายธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม เหตุการนี้ได้ส่งผลกระทบทางบวกต่อบางธุรกิจ อย่างเช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การขายของออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าแปลกใจ ด้วยเหตุที่ว่าผู้คนไม่ว่า ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภค เริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาหลังก่อนโควิดมาซักระยะ เรียกได้ว่าโควิดมาได้ถูกจังหวะสำหรับการผลักดันการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ InvestMaN จึงอยากให้ผู้อ่านได้รองคิดในมุมมองที่แตกต่างออกไปของประสบการณ์โควิดนี้ และพยายามมองเหตุการนี้เสมือนวิกฤตสร้างโอกาสสำหรับอะไรใหม่ๆ โดยที่ดูธุรกิจบางประเภทที่ได้ก้าวหน้าเจริญเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ แหล่งข่าวกรุงเทพธุรกิจ ได้เผยให้ทราบถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ดูเหมือนว่าแทบจะเป็นธุรกิจประเภทเดียวที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากโควิดเมื่อเทียบกับภาครวมของเศรษฐกิจ ธุรกิจช้อปออนไลน์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2.2 แสนล้านบาท ขยายตัวสูง 35% ในปี 2020 เมื่อเปรียบเทียบกับป

อ่านเพิ่มเติม »
Top