วิวัฒนาการของการประเมินมูลค่าโรงแรม

วิวัฒนาการของการประเมินมูลค่าโรงแรม

“Prospec” เดินหน้าพัฒนาบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง

             คุณบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ กรรมการและผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ของ โปรสเปค ได้มาเปิดเผย ถึง วิวัฒนาการของ การประเมิน มูลค่าโรงแรม เปลี่ยนแปลงไป อย่างเห็นได้ชัด แต่ก่อนที่เราเคยใช้วิธีการประเมินราคาแต่ทางอ้อมคือวิธีรายได้และวิธีต้นทุน แต่ในปัจจุบันเมื่อ มีการรวบรวมฐานข้อมูลการซื้อขายโรงแรมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ หลากหลาย ทำให้ การ สะสมฐานข้อมูล ซื้อขายโรงแรม ที่มีจำนวนมากในระบบ Windpro ทำให้เราสามารถที่จะประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบทางตรง หรือ Direct comparison  ซึ่งเป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากกว่าการประเมินราคาด้วยวิธีทางอ้อม โดยการวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทนตลาด ( Market yield) และการเปรียบเทียบราคาตลาดทางตรงโดยเทียบ Per Key จึงนับว่าเป็นประโยชน์กับลูกค้าผู้ใช้บริการโดยตรงเป็นอย่างมาก 

วิวัฒนาการของการประเมินมูลค่าโรงแรม

 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!