โครงการเวนคืนออกใหม่

บริการประเมินราคาทรัพย์สิน มีหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งที่จะรายงานไว้ในรายงานประเมินราคานั่นคือความเห็นเกี่ยวกับแนวเวนคืนหรือโครงการเวนคืนพร้อมด้วยโครงการในอนาคตที่อาจมี ไว้ประกอบในรายงาน เนื่องจากแนวเวนคืนจัดว่าเป็นโครงการในอนาคตที่จะมีผลต่อแนวโน้มของราคที่ดิน ที่จะขึ้นหรือลงก็อาจเป็นได้แล้วแต่ผลกระทบของโครงการนั้นที่มีต่อทรัพย์สิน

โปรสเปคได้มีการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลแนวเวณคืนออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และโครงการในอนาคตในระดับการแถลงข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางสื่ออย่างเป็นทางการ จึงขอนำเสนอผลงานบางส่วนที่อยู่ในความสนใจ เป็นข้อมูลแนวเวนคืนออกใหม่ ตามกฎหมายเวณคืน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้สนใจ อยากสอบถามเรื่องการเวนคืนที่ดิน ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน ขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน เพื่อเป็นการแบ่งปัน ประสบการณ์เวนคืนที่ดิน ผลกระทบของการเวนคืนที่ดินทางตรงกับผู้ถูกเวนคืน ก่อนการเวนคืน และหลังการเวนคืน ผู้ได้รับผล กระทบทางอ้อม ผู้แสวงหาโอกาสในการลงทุน ที่ดิน โดยรอบ บริเวณ แนวเวนคืน หวังว่า จะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ติดตามไม่มากก็น้อย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!