คำถามที่พบบ่อย

FAQs : รายงานประเมินราคา

 • ขอเล่มรายงานประเมินเพิ่มภายหลังได้หรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร

  สามารถขอเล่มรายงานประเมินเพิ่มได้ มีค่าบริการออกเล่ม นอกจากนี้ยังมีบริการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการเรียนถึงลูกค้าเฉพาะราย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้เล่มรายงาน โดยปกติ ถ้าอยู่ในขอบเขตของเวลาภายใน 6 เดือน สามารถออกเล่มรายงานใหม่ให้ได้แต่วันที่สำรวจ และวันที่ประเมิน ยังคง ตามความจริง แต่ถ้าหากผู้ใช้รายงานไม่ยอมรับ เนื่องจากระยะเวลาวันที่สำรวจห่างจากวันที่ออกเล่มมากเกินไป ก็จะต้องมีการไปสำรวจเพื่อประเมินราคาใหม่ อย่างนี้จะถือว่าเป็นการทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดีถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็จะ สามารถลดค่าบริการให้ได้

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • กรณีอยู่นอกพื้นที่บริการหรือพื้นที่ห่างไกลคิดค่าบริการอย่างไร

  นอกพื้นที่บริการ คือมีรัศมี จากจุดบริการของเราออกไปเกินกว่า 30 กิโลเมตร จะมีค่าเดินทาง เพิ่มเติม โดยปกติค่าบริการเราจะคิด เป็นกิโลเมตรละ 5-8 บาทแล้วแต่สถานการณ์น้ำมัน ยกตัวอย่าง ถ้า ที่ตั้งทรัพย์สินห่างจากจุดบริการ 150 กิโลเมตร หักด้วย ระยะบริการฟรี 30 กิโลเมตร คงเหลือ 120 กิโลเมตร คิดไปกลับเท่ากับ 240 กิโลเมตร ค่าเดินทางกิโลเมตรละ 6 บาท คิดเป็น 1,440 บาท เป็นค่าเดินทาง ที่เป็น extra แต่ถ้าที่ตั้งทรัพย์สิน มีระยะทางเกิน 200 กิโลเมตรขึ้นไป จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน 600 บาทต่อวัน สมมุติที่ตั้งห่าง 220 กิโลเมตรวิธีการคำนวณ หากด้วย 30 กิโลเมตรแรก เหลือ 190 * 2 เท่ากับ 380 คูณด้วย 6 บาทต่อกิโลเมตร จะเท่ากับ 2,280 บาท บวกด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนอีก 600 เท่ากับ 2,880 บาท  ซึ่งค่าเดินทางเป็น ส่วนบวกเพิ่มพิเศษจากค่าวิชาชีพ

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ระยะเวลาการจัดทำรายงาน ใช้เวลากี่วัน

  กรณีอยู่ในรัศมีทำการ 30 กิโลเมตร จากจุดบริการของ prospec งานประเมินราคาบ้านรายย่อยจะใช้เวลา 3-5 วัน ทรัพย์สินขนาดกลาง ใช้เวลา 5 ถึง 10 วัน ขนาดใหญ่ จะใช้เวลาตั้งแต่ 10 วันถึง 20 วัน นับจากวันที่ ผู้ประเมิน เข้าสำรวจตัวทรัพย์สินได้ และเอกสารต่างๆได้รับจากลูกค้าครบถ้วน โดยที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินที่ต้องตรวจสอบละเอียด  กรณีที่อยู่ไกลจากรัศมีทำการ ก็จะบวกระยะเวลาการเดินทาง เข้าไปอีก ประมาณ 2-3 วัน

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • รายงานประเมินจะนำไปใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลใดได้บ้าง

  รายงานประเมินราคาทรัพย์สินเป็น รายงานที่จำกัดความรับผิดชอบ ตามบุคคลที่มีรายชื่อระบุอยู่ในรายงาน คล้ายๆกับการซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ที่จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ที่ต้องระยุชื่อไว้ ซึ่งมีผลต่อ ค่าเบี้ยประกัน เช่นเดียวกัน กับรายงานประเมินราคา ที่ต้องระบุบุคคลที่จะนำไปใช้ทำธุรกรรมด้วย เช่นถ้าจะนำไป ใช้ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร A ก็จะระบุสถาบันที่จะนำไปใช้อ้างอิงไว้ในรายงาน กรณีที่จะนำไปใช้กับธนาคารอื่น ลูกค้าก็จะต้อง หน้าแจ้งขอ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่บางส่วนเท่านั้น ถ้าระยะเวลายังอยู่ในขอบเขตไม่เกิน 6 เดือน ก็จะสามารถ ออกเริ่มทำงานใหม่ได้เลย แต่ถ้าเกินจากนั้นก็จะเข้าข่ายว่าต้องไปสำรวจใหม่ ค่าบริการก็จะขึ้นอยู่กับเนื้องานที่เกิดขึ้น

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • รายงานประเมิน สามารถใช้ในการทำธุรกรรมได้ภายใน ระยะเวลาเท่าไหร่

  โดยปกติ เริ่มรายงานประเมิน จะใช้อ้างอิงและทำธุรกรรมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ยกเว้นจะระบุไว้ในรายงาน เป็นอย่างอื่น เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านสภาพทรัพย์สินสภาพแวดล้อมและโครงสร้างของตลาดอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเมื่อผ่านระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วเมื่อต้องการใช้ทำธุรกรรมก็ขอให้แจ้งบริษัทให้ ทำการรับรองราคาใหม่

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

   

 • ในเล่มรายงานประเมินมีเนื้อหาอะไรบ้าง

  ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคาร ตามมาตรฐานจะประกอบด้วย

  • 1.รายละเอียดเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน
  • 2.รายละเอียดสภาพที่ดินและอาคาร
  • 3.รายการประเมินราคาอาคาร เนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร
  • 4.ข้อมูลเปรียบเทียบตลาด ที่ใช้ประกอบการประเมินราคา
  • 5.วิธีการวิเคราะห์ราคา ประเมินทรัพย์สิน
  • 6.สมมติฐานการประเมินราคา ความเห็น ของผู้ประเมิน และเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ
  • 7.หนังสือสรุปราคาตลาด ที่ประเมินให้ โดยการลงชื่อรับรอง โดย ผู้ประเมินหลักผู้มีผู้ได้รับใบอนุญาต และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามคู่กัน
  • 8.เอกสารประกอบแผนที่ตั้งทรัพย์สิน และที่ตั้งของข้อมูลตลาด
  • 9.เอกสารประกอบเป็นภาพถ่ายทรัพย์สิน
  • 10.เอกสารประกอบ ผังแปลนอาคาร ถ้ามี
  • 11.เอกสารประกอบ สำเนาโฉนด
  • 12.เอกสารอื่นที่ได้รับจากลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา
  • 13.เอกสารประกอบอื่น จากสำนักงาน ที่ดิน หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีการตรวจสอบได้เพิ่มเติม

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

Top