LandsMaps นวัตกรรมล่าสุดตอบโจทย์ยุคโควิด

LandsMaps นวัตกรรมล่าสุดตอบโจทย์ยุคโควิด

ดูเหมือนว่าโควิดระลอกล่าสุดนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพการเป็นอยู่ของชาวไทย รวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ล่าสุดยังมีการประกาศเคอร์ฟิวในหลายๆจังหวัด ซึ่งแน่นอนว่ากรุงเทพคือหนึ่งในจังหวัดที่จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยหลายๆ ปัจจัยที่ไม่เป็นใจในช่วงนี้ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ย่อมต้องพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานเพื่อการอยู่รอด เพราะถึงอย่างไรเศรษฐกิจบ้านเมืองยังคงต้องขับเครื่อนต่อไป เช่นการทำงานจากบ้าน หรือ Work from home ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเราแล้ว

วันนี้ InvestMan มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ ตรงกับประเด็นการทำงานในช่วงเวลาที่แสนจะยากลำบากนี้ แหล่งข่าวมติชน ได้รายงานล่าสุดถึงความเคลื่อนไหวของแอพพลิเคชัน LandsMaps ที่กรมที่ดินได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เข้าขั้นวิกฤตในช่วงนี้ เรามาทำความรู้จักกับแอพพลิเคชันนี้กันเถอะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง

อะไรคือจุดประสงค์หลักของ LandsMaps ?

เพื่อให้บริการต่อประชาชนหรือหรือผู้ที่มีความประสงค์ ขอตรวจสอบรูปแปลงที่ดินหรือภาพถ่ายดาวเทียมแปลงที่ดินที่ตั้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมด้านที่ดินต่าง ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ สามารถทำได้ที่กรมที่ดินแต่ละเขตเท่านั้น LandsMaps ให้ความสะดวกและง่ายกว่า โดยที่ผู้ต้องการทำธุรกรรมสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์หรือบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน “LandsMaps” ไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางมาถึงกรมที่ดินอีกต่อไป

ความเป็นมาของการพัฒนา LansMaps

การพัฒนา LandsMaps ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐที่มองเห็นถึงความจำเป็นที่องค์กรภาครัฐต้องเริ่มปรับตัวและพัฒนาให้บริการในโลกดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สาเหตุหลัก คือการที่ประชาชนมักมีความเห็นว่าองค์กรภาครัฐสามารถเข้าถึงได้ยากและมันใช่เวลานานในการทำธุรกรรม

ข้อมูลที่ดินที่ LandsMaps สามารถค้นหาตรวจสอบได้มีอะไรบ้าง ?

LandsMaps ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการ Google Maps ในการนำเข้าข้อมูลที่ดิน ณ ปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 34 ล้านแปลง และแสดงข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด 14 รายการ ได้แก่ หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ เนื้อที่ สำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินราชการ ค่าพิกัดแปลง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัด และแสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน นอกจากนี้ ระบบแสดงผลได้ทั้งไทยและอังกฤษ

ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จาก LandsMaps

แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์หลักจาก คงจะไม่พ้นผู้ที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรมประเภทนี้บ่อยครั้ง ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นักประเมินราคาที่ดิน ตัวแทนนายหน้าอสังหา เป็นต้น ซึ่งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน คือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในงานประเมิน ผู้ประเมินจำต้องไปทำธุรกรรมที่กรมที่ดินกันแทบทุกวัน ในการตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปที่จำต้องนำข้อมูลที่ดินมาประกอบการตัดสินใจซื้อขายหรือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดิน

สรุปได้ว่า LandsMaps นี้มาได้ตรงเวลาพอดีกับโควิด โปรสเปคในฐานะ บริษัทประเมินราคา ขอขอบคุณวิสัยทัศน์ของท่านอธิบดีกรมที่ดินในมุมมองการให้บริการประชาชน ทำให้เราได้รับประโยชน์ในการใช้ Landsmap นี้ในการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเป็นอย่างมาก นอกจากสามารถลดการเดินทางของประชาชน ช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด แลัวยังช่วยลดต้นทุนในการเดินทาง ทำให้การทำงานสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น ผู้ใดที่ต้องการเข้าไปใช้งานสามารถเข้าได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th หรือทางโมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” สำหรับผู้ที่ใช้บริการอยู่แล้ว มาแชร์ประสบการณ์ใช้งานกันได้เลยครับ

ขอบคุณแหล่งข่าว : มติชน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!