PDI ลุยซื้อธุรกิจโรงแรม ระดับ 5 ดาว ริมเเม่น้ำเจ้าพระยา

ในช่วงสถานการณ์ที่จัดว่าเป็นช่วงขาลงของธุรกิจโรงแรม แต่ยังมีกลุ่มนักธุรกิจบางส่วนที่ยังคิดว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนหรือแหล่งทุน ต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ อย่างเช่นข่าวสารด้านการลงทุนที่ Invest:M@N ว่ากำลังน่าสนใจ นอกจากนี้ ในการซื้อขายโรงแรมจะเป็นทรานแซคชั่นที่พออ้างอิงได้ ในราคาของ 2 โรงแรมระดับ 5 ดาว ติดแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในทำเลดี จำนวนห้องของทั้ง 2 โรงแรมรวมกันอยู่ที่ 400 ห้องซึ่งมีมูลค่าโดยประมาณของการซื้อขาย จากแหล่งข่าว อยู่ที่ หนึ่งหมื่นล้านบาท ดังนั้นราคาเฉลี่ยต่อห้องจะอยู่ที่ 25 ล้านบาท เปอร์คีย์ เผื่อหลายท่านจะใช้ในการประมาณ Discount Cash Flow เพื่อการลงทุน Port ส่วนตัวของตัวเองนะครับ

เเหล่งข่าวเเละข้อมูล
การเงินการธนาคาร
Money And Banking Thailand

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!