อุดรธานีศูนย์อุตสาหกรรมใหม่ แห่งอีสานเหนือ

      กลับมาอีกครั้งสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ ที่ InvestMaN จะมานำเสนอเล่าสู่กันฟังกับผู้อ่าน หัวข้อในครั้งนี้ได้แก่ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดร ที่ได้มีความคืบหน้ามาระยะหนึ่งหลังจากได้ประกาศถึงโครงการอย่างเป็นทางการ
      ไม่นานนี้แหล่งข่าว กรุงเทพธุรกิจ ได้รายงานถึงรายละเอียดและสถานะปัจจุบันของโครงการนี้ เมื่อพูดถึงประวัติความเป็นมาของนิคมอุตสาหกรรมใหม่นี้ที่กำลังเกิดขึ้นนี้
รายละเอียดโดยสังเขป
 • นิคมฯ อุดรธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ และตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • พื้นที่ขนาด 2,170.63 ไร่
 • มูลค่าการลงทุนประมาณ 100,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 เฟส:
  -เฟส 1 มีพื้นที่ 1,300 ไร่ โดยที่จะพัฒนาเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานซะส่วนใหญ่
  -เฟส 2 ยังคงรอการคืบหน้าการพัฒนาของเฟสแรก อย่างไรก็ตามทั้ง 2 เฟส เน้นอุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบอยู่ในภาคอีสาน เช่น ยางพารา ที่จะผลิตเป็นสินค้าขั้นปลาย อย่างถุงมือยางพารา เป็นต้น
 • ปัจจุบัน เฟส 1 ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 75% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2564
 • นอกเหนือจากนี้ยังมีการแบ่งพื้นที่ 600 ไร่ เพื่อการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์โดยเฉพาะอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
 • นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ คือ มีทำเลที่ตั้งอยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับจีนตอนใต้ อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย ที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ไปยังท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางรางและโลจิสติกส์ในภูมิภาค และยังเป็นศูนย์การขนส่งสินค้าไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV และจีนตอนใต้
 • ด้วยระยะทางเพียง 60 กม. จากนิคมสู่รถไฟ สามารถล่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนตอนใต้เหลือเพียง 1 วัน และลดค่าขนส่งได้มากกว่า 5 เท่าตัว จากเดิมที่ต้องขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เวลาร่วม 15-17 วัน
 • พัฒนาศักยภาพการผลิตและ เชิงอุตสาหกรรมของพื้นที่ภาคอีสานอย่างเต็มกำลัง
 • นอกเหนือจากการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เช่น จีน และ ญี่ปุ่น นิคมนี้ยังสนับสนุนธุรกิจ SME ที่มีต้นทุนต่ำอีกด้วย
     ภาคอีสาน ถือเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา ขณะเดียวกันภาคอีสานยังจัดได้ว่ามีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงทำให้มีประชากรมากตามมาด้วยเช่นกัน คนส่วนมากมักจะมีมุมมองว่า ภาคอีสานเป็นพื้นที่แห้งแล้ง การเข้าไปถึงก็ทำได้ยาก ดังนั้น นิคมอุดรนี้ บวกกับเส้นทางรถไฟ กรุงเทพฯ-หนองคาย ที่กำลังจะเปิดใช้ในเร็วๆนี้ มีศักยภาพที่จะผลักดัน และสนับสนุน การเจริญเติบในภาพรวมของภูมิภาคแน่นอน
     ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของที่ดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ต่างๆนานา โดยเฉพาะโลจิสติกส์ ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ https://bit.ly/2Wvh1ZK สามารถส่งผลให้ราคาที่ดินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ผู้ที่ถือครองที่ดิน หรือมีความประสงค์ที่จะซื้อขายที่ดินเพื่อประกอบการควรศึกษาถึงมูลค่าปัจจุบันเสียก่อน โปรสเปคยินดีให้บริการและปรึกษาด้านการประเมินราคาที่ดิน หรือแม้แต่ การประเมินราคาธุรกิจสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ เพื่อนำไปใช้ในการธุรกรรม รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Feasibility Study และ Site Selection
ขอบคุณแหล่งข่าว : กรุงเทพธุรกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!