โครงการรถไฟทางคู่ สำหรับคนภาคอีสาน

      หลังจากที่ InvestMaN ได้เคยมานำเสนอถึง 2 โปรเจคท์การพัฒนารถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และ รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย วันนี้ InvestMaN จะมาลงรายละเอียดสำหรับรถไฟทางคู่สายอีสาน ซึ่งจะวิ่งจากบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม หลังจากที่ได้เคยเจาะลึงถึงรายละเอียดไปแล้วสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ โครงการทั้ง 2 นี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำนวนมากในหลากหลายพื้นที่ๆ รถไฟจะวิ่งผ่านเมื่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องด้วยขนาดและงบประมาณในการพัฒนา
รายละเอียดของโครงการ
  • ลักษณะประเภทรถไฟทางคู่สาย
  • เส้นทางโดยรวมเป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ
  • เชื่อมต่อระหว่างบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทางโดยรวม 355 กิโลเมตร
  • วงเงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 55,458 ล้านบาท
  • การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 สัญญา :
                -สัญญาที่ 1 ช่วง บ้านไผ่ – หนองพอก ระยะทาง 180 กิโลเมตร ราคากลาง 27,123 ล้านบาท
                -สัญญาที่ 2 ช่วง หนองพอก – สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทาง 175 กิโลเมตร ราคากลาง 28,333 ล้านบาท
                -แต่ละสัญญามีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 48 เดือน (4 ปี) หลังได้มีการส่งมอบที่ดินที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง
  • ณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคา e-bidding หรือขั้นตอนการเสนอราคาสำหรับแต่ละสัญญา การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อเริ่มดำเนินการโปรเจคท์
ผลกระทบ
          วัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก เพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลและการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนบน ภาคธุรกิจท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงตามแนวเส้นทางรถไฟ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี รองรับด้านการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ด้านการค้าชายแดนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ส่งเสริมฐานการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร และแสดงถึงศักยภาพของภาคอีสาน
ผลกระทบทางอ้อมยังรวมถึงราคาที่ดินรอบหรือบริเวณใกล้เคียงของสถานีรถไฟต่างๆที่จะเกิดขึ้น ย้อมมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นไม่มากก็น้อยเมื่อเกิดการพัฒนาในพื้นที่
           แน่นอนว่าโครงการสาธารณระดับเมกาโปรเจคนี้ย่อมต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง (Feasibility study / Due diligence) การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งให้เหมาะสมกับโครงสร้าง (Site selection) และจะส่งผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร โปรสเปคในฐานะบริษัทประเมินราคา ยินดีให้บริการและปรึกษาด้านการประเมินราคาที่ดิน หรือแม้แต่ การประเมินราคาธุรกิจสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ เพื่อนำไปใช้ในการธุรกรรม รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหล่านี้
           การลงทุนมีความเสี่ยงโอกาสของนักลงทุนที่จะเริ่มมองหาอสังหาเพื่อจับจองและลงทุนในระยะเวลา 5 ปี หลังจากนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงของโครงการที่ต้องคอยติดตาม อันดับแรกก็ควรไปสำรวจดูความเป็นไปได้บริเวณที่ตั้งของสถานีกันให้ดีเสียก่อน จึงค่อยตัดสินใจลงทุน นะครับ
ขอบคุณแหล่งข่าว : ฐานเศรษฐกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!