Home         บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด www.prospec.co.th Thai English
Home บริษัทประเมิน ประเมินราคาทรัพย์สิน

 "บริษัทประเมินราคาที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการจากหลายสถาบันการเงินด้านคุณภาพรายงาน การตรงต่อเวลาและความโปร่งใส"

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ประเมินราคาที่ดิน ให้บริการแก่ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณามูลค่าทรัพย์สินอย่างหลากหลาย

 

ปี 2541 บริษัทฯ ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะของ สำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (กลต.) โดยสามารถให้บริการประเมินราคาทรัพย์สิน และคำปรึกษาด้านอสังหา ริมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ แก่บริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ครอบคลุมทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานหลักตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาภูมิภาค 12 จังหวัด สามารถให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินได้ทั่วประเทศ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการบริการประเมินราคาทรัพย์สินมายาวนานกว่า 25 ปี ประเมินราคาทรัพย์สินมา แล้วไม่ต่ำกว่า 300,000 รายการ ครอบคลุมทรัพย์สินทุกประเภท ได้แก่การ ประเมินราคาที่ดิน ,ประเมินราคาโรงแรม, ประเมินราคารีสอร์ท, ประเมินราคาโรงพยาบาล, ประเมินราคาโรงงาน, ประเมินราคาสนามกอล์ฟ, ประเมินราคาโครงการจัดสรรที่ดิน -อาคาร, ประเมินราคาอาคารสำนักงาน, ประเมินราคาคอนโดมิเนียม, ประเมินราคาอพาร์ทเม้นท์, ประเมินราคาท่าเรือ, ประเมินราคาที่อยู่อาศัยทั่วไปทุกรูปแบบ ตลอดจน ประเมินราคาเครื่องจักรทุกประเภท และประเมินราคาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไซโลเรือด่วนเรือเดินทะเล,รถทุกประเภท นอกจากนี้คือความชำนาญในการ ประเมินราคาทรัพย์สินไม่มีตัวตน เช่น ประเมินราคาลิขสิทธิ์ ประเมินราคาแบรนด์เนมสินค้า ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า และประเมินราคาสิทธิการเช่า หรือสัญญาเช่า ประเมินราคากิจการภายใต้ พรบ.หลักประกันธุรกิจ 2558 จึงมั่นใจได้ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นที่เชื่อถือแก่ลูกค้าทั่วไป  ทั้งนี้เรายังให้บริการการทำ Due Diligence เพื่อการควบรวมกิจการ (Merger) การครอบงำกิจการ (Take Over) ด้วยความเป็นมาตรฐานและประหยัดอีกด้วย

 

 จุดเด่นของโปรสเปค

  • จุดเด่นของการประเมินราคาทรัพย์สินในเขตภูมิภาค คือการมีสาขาประจำในท้องถิ่นทำให้มีความแม่นยำ และ เชื่อถือได้ของข้อมูลท้องถิ่นทุกด้าน อีกทั้งความสะดวกรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงกับสำนักงานใหญ่ด้วยระบบออนไลน์สาขา 
  • บริษัทฯ มีศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาชีพภาคปฎิบัติ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้กับพนักงานองค์กร ตลอดจนบุคคลภายนอกผู้สนใจการประเมินราคาทรัพย์สิน นำไปประกอบอาชีพเป็นนักลงทุนอสังหา ซื้อขายที่ดิน เป็นตัวแทนนายหน้าอสังหา 
  • มีศูนย์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรเอง ที่จัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลในระบบแผนที่ GIS รวบรวมข้อมูล สำคัญที่ใช้สำหรับการประมวลผล วิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือพยากรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งใช้ ระยะเวลาพัฒนาและจัดเก็บมาเป็นเวลานาน

 

ขอบเขตบริการทางวิชาชีพ 
 
1. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน
2. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์เพื่อตั้งสำรองหนี้
3. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะของบริษัทมหาชน
4. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของกรมการประกันภัย
5. ประเมินราคาทรัพย์สินกองทุนสำรองขั้นที่ 2 ให้กับสถาบันการเงิน
6. ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
7. ประเมินราคาเพื่อการบันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
8. ประเมินราคาหุ้นหรือประเมินราคากิจการเพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน
9. ประเมินราคาทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เป็นผู้รับรองหลักประกัน
10.บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
ติดต่อฝ่ายการตลาด โทรมือถือ :089-230-1694 โทรศัพท์ : 0-2559-0678 โทรสาร : 0-2559-0571 Email : prospec@prospec.co.th
573/144-145 สี่แยกศรีวรา ถนนประชาอุทิศ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทรมือถือ 089-230-1694 โทร. 0-2559-0678 โทรสาร. 0-2559-0679 อีเมลล์ prospec@prospec.co.th