Home         บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด www.prospec.co.th Thai English
Home บริษัทประเมิน สาส์นจากผู้บริหาร

นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทประเมินราคาผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย กับบทบาทประเมินราคาที่ดินกว่า 25 ปี แห่งการก่อตั้งเราได้ฝ่าวิกฤตของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาด อสังหาริมทรัพย์ ตลาดเงินตลาดทุน เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมั่นคง เหตุเพราะเราเป็นองค์กรที่ให้บริการทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินโดย เฉพาะ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงาน  และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อต้องการมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้  สิ่งที่องค์กรได้ ปฎิบัติมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ คือ

การผลิตบุคคลกรทางด้านประเมินราคาเข้าสู่วิชาชีพประเมินราคา  โดยการฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาการ และมารยาทจรรยาบรรณ  ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพสากล  ถ้านับจำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทฯ และเข้าสู่วิชาชีพประเมินราคานี้เป็นจำนวนไม่น้อย สิ่งที่เราเน้นในหลักสูตรการฝึกอบรม คือ มาตรฐานการทำงาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะเรื่องของจรรยาบรรณ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของวิชาชีพประเมินราคา  หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตนเอง  ย่อมเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ และสังคม

การจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูล ทางด้านอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งเราได้จัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ จำนวนมาก  ทั้งนี้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการประมวลผล  วิเคราะห์  หรือพยากรณ์แนวโน้ม  ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการประเมินราคาทรัพย์สิน  ทำให้คุณภาพของผลงานที่ส่งให้ลูกค้า  มีความถูกต้องและแม่นยำ 
ผู้ใช้ผล งานการประเมินราคาเรามากที่สุดคือ สถาบันการเงิน  เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์มูลค่าหลักประกัน  ประเภทอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมเป็นอย่างมาก  ดัง นั้น เราสามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ว่างานที่ออกไปสู่ลูกค้าภายใต้แบรนด์เนม โปรสเปค นั้นเชื่อมั่นได้ว่ามีความถูกต้อง แม่นยำ  และโปร่งใส  100%

 

นอกจากนี้  การมีสาขา  ที่มีคุณภาพครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย   ทำให้เราสามารถให้บริการทางด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วโดย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีอันทันสมัย เรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศไทย ให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ มีมาตรฐานที่เสมอกับสากล ได้อย่างภาคภูมิใจ

 สายตรงกรรมการผู้จัดการ

นับเป็นเวลากว่า 25 ขวบปีของการก่อตั้งที่เราได้อยู่เคียงคู่กับ ตลาดเงินตลาดทุน สถาบันการเงิน และขอให้คำมั่นกับลูกค้าว่า เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วมั่นใจ ตลอดจนมีความก้าวหน้าทันสมัย ทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป

 

 

 

ติดต่อฝ่ายการตลาด โทรมือถือ :089-230-1694 โทรศัพท์ : 0-2559-0678 โทรสาร : 0-2559-0571 Email : prospec@prospec.co.th
573/144-145 สี่แยกศรีวรา ถนนประชาอุทิศ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทรมือถือ 089-230-1694 โทร. 0-2559-0678 โทรสาร. 0-2559-0679 อีเมลล์ prospec@prospec.co.th